Vyučování‎ > ‎

Závěr školního roku

... tato stránka je průběžně aktualizována dle požadavků vedení školy v konkrétním roce

 
 1. Závazky / pohledávky (finance)
  • uzavření všech finančních transakcí (cesťáky, paragony...)

 2. Úklid třídy a šaten
  • kompletní úklid ve třídách vč. "odžvejkačkování" a vyčištění lavic
  • kompletní vyklizení šaten – skříňky odemčeny (nejpozději od 27. 6.)
  • nahlášení závad v učebnách emailem správci budov – mertlikpavel@soanachod.cz
  • předání uklizených tříd a šaten – kontrolu provede na základě výzvy TU zástupce ředitele

 3. Výuka a Pedagogická dokumentace
  • vrácení půjčených učebnic a dalších knih do knihovny (zejména od žáků)
  • uzavření klasifikace (do 21. 6. 2019, 23:59) a absence v IS Bakaláři (k pátku 21. června 2019)
  • vybrání omluvných listů žáků (28. 6.)
  • uzavření Katalogu třídy – viz Třídní učitel – 3. Pololetí / semestr
   a předání pedagogické dokumentace ke kontrole zástupci ředitelky do 27. 6. (vysvědčení budou vydána až po dokompletování pedagogické dokumentace)
  • uzavření Třídní knihy (absence, poučení, zapsané hodiny...)
  • uzavření Deníků OV
  • předání Záznamu o práci ve volitelném / nepovinném předmětu zástupci ředitelky
  • vyplnění Přehledu výuky a odevzdání vedoucímu PK, ten pak kompletní soubor zástupci ředitelky (do 30. 6.)
   – bližší instrukce budou podány v průběhu ped. porady 24. 6.
  • doplnění přehledu Mimovýukových aktivit – zapisují předsedové PK, kontrolují všichni učitelé (do 30. 6.)
   – tyto informace budou součástí výroční zprávy za uplynulý školní rok

 4. Ostatní
  • "vybordelení" kabinetů
  • úklid zbytností na discích G: (Obchodka), U: a V: (Stavebka)

aktualizace: 2019-06-20, 15:00
ĉ
Jakub Fabián,
19. 6. 2019 0:00
Ċ
Jakub Fabián,
19. 6. 2019 0:00