Vyučování‎ > ‎

Začátek školního roku

Přípravný týden

 • kontrola ŠVP, osobní tematické plány
 • opravné zkoušky, doklasifikace – formulář Protokol o komisionáílní zkoušce
  = vyplňuje zkoušející, třídní učitel předá kompletně vyplněné archy zástupci ředitelky školy
 • jednání metodických (předmětových) komisí
  • kontrola maturitních zadání pro podzimní termín předmětovými komisemi
  • úprava seznamů literatury pro MZ (PK humanitní)
 • kontrola rozvrhů (počty hodin, učebny) a dozorů vyučujícími
 • agenda třídního učitele – viz níže

První den (týden) školy – agenda třídního

 • seznámení žáků se Školním řádem, Vnitřním řádem DM, Vnitřním řádem ŠJ
 • seznámení žáků s Provozním řádem jednotlivých učeben [ne ttřídní]
 • poučení žáků o BOZP a PO – viz příloha níže
 • vyplnění osobních dotazníků žáky (pouze 1. ročníky)
 • poučení / udělení souhlasů se zpracováním osobních údajů žáků = GDPR (pouze 15letí, starší v rámci výuky IKT)
 • distribuce omluvných listů, žákovských průkazů, potvrzení o studiu
 • organizace školního roku, rozvrh třídy
 • kontrola obsazení skupin (rozvrh)
 • formulář sledování akcence [dočasně místo třídní knihy] – viz příloha níže
 • rozdávání učebnic
 • zvolení třídní samosprávy = minimálně předseda třídy, pokladník; volitelně místopředseda třídy, nástěnkář...
v rámci hodin IKT vysvětlit žákům
 • práce s Office 365 – PrijmeniJmenoXX@soanachod.cz – přihlášení, Outlook, One Drive, ...
 • přístup do IS Bakaláři – z+RČ – vyžádání hesla, seznámení s prostředím...
 • zpracování osobních údajů GDPR (modul IS Bakaláři)
 • možnosti kopírování, tisků a plotrování

ĉ
Jakub Fabián,
23. 8. 2018 15:04
ĉ
Jakub Fabián,
23. 8. 2018 14:28