Vyučování‎ > ‎

Začátek školního roku

Přípravný týden

  • kontrola ŠVP, osobní tematické plány
  • opravné zkoušky, doklasifikace – formulář Protokol o komisionáílní zkoušce
    = vyplňuje zkoušející, třídní učitel předá kompletně vyplněné archy zástupci ředitelky školy
  • jednání metodických (předmětových) komisí
    • kontrola maturitních zadání pro podzimní termín předmětovými komisemi
    • úprava seznamů literatury pro MZ (PK humanitní)
  • kontrola rozvrhů (počty hodin, učebny) a dozorů vyučujícími
  • agenda třídního učitele – viz níže

První den (týden) školy – agenda třídního

  • seznámení žáků se Školním řádem, Vnitřním řádem DM, Vnitřním řádem ŠJ
  • seznámení žáků s Provozním řádem jednotlivých učeben [ne ttřídní]
  • poučení žáků o BOZP a PO – viz příloha níže
  • vyplnění osobních dotazníků žáky (pouze 1. ročníky)
  • poučení / udělení souhlasů se zpracováním osobních údajů žáků = GDPR (pouze 15letí, starší v rámci výuky IKT)
  • distribuce omluvných listů, žákovských průkazů, potvrzení o studiu
  • organizace školního roku, rozvrh třídy
  • kontrola obsazení skupin (rozvrh)
  • formulář sledování akcence [dočasně místo třídní knihy] – viz příloha níže
  • rozdávání učebnic
  • zvolení třídní samosprávy = minimálně předseda třídy, pokladník; volitelně místopředseda třídy, nástěnkář...
v rámci hodin IKT vysvětlit žákům
  • práce s Office 365 – PrijmeniJmenoXX@soanachod.cz – přihlášení, Outlook, One Drive, ...
  • přístup do IS Bakaláři – z+RČ – vyžádání hesla, seznámení s prostředím...
  • zpracování osobních údajů GDPR (modul IS Bakaláři)
  • možnosti kopírování, tisků a plotrování

ĉ
Jakub Fabián,
23. 8. 2018 15:04
ĉ
Jakub Fabián,
23. 8. 2018 14:28