Vyučování‎ > ‎

Školní akce, pracovní cesty

  Postup a závazná pravidla organizace školní akce:

  1. realizace školní akce je pořadatelem projednána s vedením (ředitelkou) školy
  2. pořadatel si vyplní cestovní příkaz, ke kterému přiloží stručný harmonogram akce
  3. po schválení předložených dokumentů ředitelkou školy pořadatel akci zorganizuje
   (objednávky jsou konzultovány se sekretářkou ředitelky, vybírání financí je konzultováno s pracovnicemi EO)

  4. po uskutečnění akce předloží pořadatel dovyplněný cestovní příkaz spolu se zprávou o uskutečněné akci; u školení a seminářů stačí doložit pozvánku na akci
  ...obdobně platí i pro účast zaměstnanců na seminářích apod.

  ĉ
  Jakub Fabián,
  27. 8. 2018 22:49
  Ĉ
  Jakub Fabián,
  27. 8. 2018 22:55