Vyučování

Výuka je hlavní činností, pro kterou je škola zřízena.

  • školní řád
  • výchovná opatření (pochvaly × důtky apod.)
  • žádosti (osvobození TEV, soukromé akce, pozdější příchody / dřívější odchody, ...)
    http://www.oanachod.cz/index.php/formulare (nutno opravit hlavičky školy)

Ĉ
Jakub Fabián,
20. 8. 2018 3:53
ĉ
Jakub Fabián,
23. 8. 2018 22:44