Předmětové komise

Předsedy a jednotlivé členy předmětových komisí ustavuje ředitelka školy. Tyto komise jsou metodickými orgány školy.


Aktivity jednotlivých PK 2018/2019

...BUDE AKTUALIZOVÁNO

Humanitní předměty

předseda komise:
členové komise:

Přírodovědné předměty

předseda komise:
členové komise:

Stavebnictví

předseda komise:
členové komise: Ing. Jana Čejchanová, Ing. Miloš Novotný, Ing. Zdeněk Prouza, Ing. Gabriela Přibylová,
Ing. Luboš Rejmont, Ing. Jitka Rohanová, Ing. Martina Ťokanová

Ekonomie

předseda komise:
členové komise: