Třídní kniha

Vedení třídní knihy v elektronické podobě má spoustu výhod – neztratí se, je po ruce i mimo školu... a tiskne se až na konci školního roku.

Pořádková služba ve třídě

obr. Poučení BOZP v TK

Různá poučení (BOZP apod.)

obr. Pořádková služba v TK

více viz https://napoveda.bakalari.cz/tk_classbook_cb_safetypreservation.htm


Kontrola zapsání všech odučených hodin