1. Zahájení studia

Se zahájením studia libovolného žáka souvisí několik úkonů, které vykonává ředitelka školy a správce školní matriky. S těmito úkony pak souvisí činnosti odvozené, které musí provést třídní učitel.

Agenda třídního učitele:

 1. Evidence třídního učitele (tato je po většinu školního roku u třídního učitele)
  • pořadač A4 kroužkový prešpán s euroobaly
  • osobní dotazníky jednotlivých žáků – viz příloha níže
  • souhlasy 15letých se shromažďováním osobních údajů = GDPR – viz příloha níže
  • evidence školení BOZP a PO – viz příloha níže
   (třídní učitel – začátek školního roku, exkurze, školní akce, soutěže...;
   jednotl. vyučující – TEV, plavecký výcvik, učebny IKT, laboratoře...)
  • karty žáků – sestava "Karta žáka - zahajovací list třídního výkazu" [Sestavy > Sestavy - reports > s osobními daty]
  • pololetní statistiky tříd a archy se známkami (kopie podepsaných originálů) – viz 3. Pololetí

 2. Třídní výkaz (tento je uložen u zástupce ředitelky školy)
  • úvodní list – A3 přeložená na polovinu
  • tabulka se seznamem žáků zachycující aktuální stav (zejména zahájení a ukončení studia žáků) – viz příloha níže
  • pololetní statistiky tříd a archy se známkami (podepsané originály) – viz 3. Pololetí

  obr. třídní výkaz 1  obr. třídní výkaz 2  obr. seznam.žáků

Zaznamenávání informací o žácích do IS Bakaláři zajišťuje třídní učitel průběžně v součinnosti s vedoucí školní matriky tak, aby nejpozději týden po uskutečnění řídícího aktu byl tento zaznamenán v systému takto:
  • příjezdy / odjezdy ze školy (karta žáka: Poznámky – Osobní záležitosti),
  • krátkodobá uvolnění z výuky (karta žáka: Poznámky – Osobní záležitosti),
  • uvolnění z předmětu (např. TEV), nehodnocení z předmětu, uznané dosažené vzdělání, …
   (karta žáka: Matrika – Spec. údaje – Klasifikace-Vysvědčení),
  • odložení klasifikace (karta žáka: Poznámky – Studijní záležitosti),
  • opravné a komisionální zkoušky, zk. v náhrad. termínu (karta žáka: Výchovná opatření – Opravné zkoušky),
  • SPÚ, IVP, soc. znevýhodnění (karta žáka: Matrika – Spec. potřeby),
  • pochvaly, napomenutí, důtky, snížení známky z Chování (karta žáka: Výchovná opatření),
  • změna třídy – nástup, přerušení, odchod (karta žáka: Historie – Podrobné údaje).

ĉ
Jakub Fabián,
29. 8. 2018 5:36
ĉ
Jakub Fabián,
31. 8. 2018 3:48
ĉ
Jakub Fabián,
24. 8. 2018 7:23
Ĉ
Jakub Fabián,
23. 8. 2018 13:11