Tiskové sestavy

Kde v IS Bakaláři nalézt potřebnou tiskovou sestavu?

1. Sestava žáků s jejich údaji
 • Sestavy × Sloupcové sestavy × Třídy / Vybraní žáci
 • Sestavy × Sestavy - report × S osobními daty × Potvrzení o studiu
 • Sestavy × Sestavy - report × S osobními daty × Telefonní seznam žáků školy
2. Přílohy katalogu
 • Sestavy × Sestavy - report × S osobními daty × Karta žáka - zahajovací list třídního výkazu
 • Sestavy × Přehledy prospěchu × Statistika jednotlivých tříd × Pololetní statistiky tříd - 1. příloha tř. výkazu
 • Sestavy × Přehledy prospěchu × Archy s předměty - známkami žáků × 2. příloha tř. výkazu (vč. sumáře) N
 • Sestavy × Přehledy prospěchu × Výchovná opatření, ... × třídy - záznamy z matrik
 • Sestavy × Generování brožury
3. Další studijní sestavy
 • Sestavy × Další sestavy × Standardní zasedací pořádky ...
 • Sestavy × Přehledy prospěchu × Přehled klasifikace za celou docházku × ... 5 kolonek
 • Sestavy × Přehledy prospěchu × Podrobný přehled prospěchu žáků s vyučujícím
4. Známky na třídní schůzky
 • Sestavy × Přehledy prospěchu × Průběžné hodnocení žáků × Arch na rodičovské sdružení × Zapsaná čtvrtletní klasifikace
4. Zasedací pořádky
 • Sestavy × Další sestavy × Standardní zasedací pořádky (po 3 lavicích)