Absence

Jak převést zadanou a vyřešenou absenci do vysvědčení

  • přihlášení do modulu Třídní kniha – otevření vlastní třídy (zejména pro práci s absencí)  • okno modulu Třídní kniha  • Exportujeme absenci (omluvená i neomluvená)  • výběr žáků, jejichž absence nebyla dosud převedena do modulu Evidence (pro tisk na vysvědčení) - Export
Vyhodnocení (tisk) absence u třídy žáků

  • přihlášení do systému Bakaláří - aplikace Třídní kniha
  • Volba Tisk -- Absence žáků -- Přehled absence žáků  • nastavení předvoleb tisku (zejména období, ...)  • vytištění přehledu na papír nebo do PDF souboru