3. Konec pololetí

S koncem každého pololetí souvisí některé úkony prováděné v pedagogické dokumentaci žáků.

Konec 1. pololetí

Agenda třídního:

 1. doplnit a uzavřít absenci a výchovná opatření žáků ke stanovenému datu,
 2. zkontrolovat, zda všichni vyučující zapsali klasifikaci do informačního systému,
 3. vytisknout 1., 2. a 3. přílohu katalogu (stav ke dni klasifikační porady),
  • sestava s tabulkou prospěchu jednotlivých žáků, tj. “Arch se známkami - 2. příloha třídního výkazu
   obr. katalog - příloha 2
    
  • sestava "Pololetní statistiky tříd - 1. příloha třídního výkazu"
   (do této sestavy připojí učitelé ke svému jménu podpis, který potvrzuje shodu klasifikace se skutečností)
   obr. katalog - příloha 1

  • sestava s výchovnými opatřeními, opravnými zkouškami, záznamy z matrik a pohybem žáků
   "Katalogový list  třídy - záznamy z matrik, VO, OZ"
   obr. katalog - příloha 3

  Pololetní sestavy se zařazují do euroobalů následně za seznam žáků s tím, že veškeré výtisky musejí být opatřeny originálními podpisy příslušných vyučujících.


Konec 2. pololetí

Agenda třídního:

 1. viz body 1 - 3 výše,
 2. po opravných zkouškách a náhradních termínech znovu vytisknout přílohu 1 a 2 - aktualizovaný stav - a nechat podepsat (pouze u klasifikace, která je odlišná od výtisku stavu ke dni klasifikační porady).