2. Migrace žáků

"Migrací" žáků je v tomto textu myšleno opakování ročníku, předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení...

Opakování ročníku

Vlastnímu opakování ročníku musí předcházet podání písemné žádosti ředitelce školy žákem a následné odsouhlasení této žádosti. Žádost by měla být napsána ve shodě s ČSN 01 6910.

Agenda původního třídního učitele:

 1. zkontrolovat, zda je událost zaznamenána ve školní matrice (záznam provádí správkyně matriky),
 2. vytisknout a zkompletovat spis žáka pro Třídní výkaz
 3. do seznamu žáků poznamenat, že žák opakuje ročník - datum ukončení studia s proškrtne

Agenda nového třídního učitele:

 1. vyžádat si od původního třídního učitele kopii katalogového listu žáka spolu s kopií souhlasu ředitele s žádostí žáka
 2. vytisknout nový katalogový list žáka a zavést jej do své agendy - viz kapitola 1. Zahájení studia
  (sestavy: "Karta žáka - zahajovací list třídního výkazu", "Karta žáka - záznamy z matrik, výchovná opatření, opravné zkoušky")

  Předčasné ukončení studia

  Předčasné ukončení studia žáka SŠ může nastat několika způsoby z různých důvodů, zejména pak:

  • neplnění studijních povinností (včasné uzavření klasifikace - zkoušky, zápočty, ...),
  • zanechání studia (vlastní žádost).

  Agenda třídního učitele:

  1. zkontrolovat, zda je událost zaznamenána ve školní matrice (záznam provádí správkyně matriky),
  2. vytisknout a zkompletovat spis žáka pro Třídní výkaz,
  3. do seznamu žáků poznamenat datum a důvod ukončení studia s odkazem na číslo přílohy
  Pokud žák ukončí předčasně studium v konkrétní třídě (z libovolného důvodu) vytiskne třídní učitel kompletní výpis z matriky pro daného žáka (přístup k sestavě: Karta žáka × tlačítko Tisk × Brožura - kompletní výpis z matriky).

  Přerušení studia

  Vlastnímu přerušení studia musí předcházet podání písemné žádosti ředitelce školy žákem a její následné odsouhlasení.

  Agenda původního třídního učitele:

  1. zkontrolovat, zda je událost zaznamenána ve školní matrice (záznam provádí správkyně matriky),
  2. vytisknout a zkompletovat spis žáka pro Třídní výkaz,
  3. do seznamu žáků poznamenat datum přerušení studia (od ..., do ...) s odkazem na přílohu.