4. Absolvence

Na této stránce jsou shromažďovány informace související s řádným ukončením studia:
  • učební obory – závěrečné zkoušky,
  • maturitní obory – maturita.

Řádné ukončení studia (uzavření katalogu třídy)

Na konci studia (většinou až v září – po opravných zkouškách a uzavření klasifikace) se pro všechny žáky vytisknou kompletní výpisy z matrik, doplní se případné přílohy a provede se závěrečná kontrola (zajišťuje třídní učitel).

Pro tuto sestavu (tiskne-li se až v září) je nutné nejprve změnit pracovní školní rok, potvrdit aktualizaci dat po opravných zkouškách a následně vytvořit "brožuru" s katalogovými listy jednotlivých žáků:

Bakaláři:  Evidence - Prostředí - Aktuální soubor žáků - Komplet školní rok 20xx/20yy

Bakaláři:  Evidence - Sestavy - Generování brožury - katalogové listy žáků

Po kontrole veškeré dokumentace ředitelem (zástupcem) školy je kompletní katalog ze šanonu "vyvázán".


ċ
Neznámý uživatel,
2. 9. 2013 6:16