Třídní učitel

Jednou z povinností třídního učitele je řádné vedení pedagogické dokumentace - katalogu třídy.

Základní výkaznictví:

  • správa třídní knihy, Evidence třídního učitele a Třídního výkazu (katalogu třídy),
  • aktualizace osobních údajů žáků,
  • aktualizace přehledu absence dle třídní knihy,
  • udělování výchovných opatření.

IS Bakaláři: https://skola.bakalari.cz/napoveda/index.html?se_katalogove_listy.htm