Pedagog. dokumentace

Naše škola vede evidenci o svých žácích a zaměstnancích pomocí systému pro administrativu školy s názvem Bakaláři.

obr. Bakaláři webová aplikace        obr. Bakaláři desktopová aplikace

Více o tomto systému se můžete dozvědět na adrese www.bakalari.cz
nebo též ve znalostní databázi http://www.bakalari.cz/znalosti