IKT ve škole‎ > ‎

Korespondence

Oficiální korespondence je upravena ČSN 01 6910, která je přístupná
 • ve Stavebce ve složce W:\_DOCS\CSN_016910 soubor index.htm
 • v Obchodce ve složce XXX soubor index.htm

Vybrané kapitoly:

 • Dopisy > Dopisy fyzických osob právnickým osobám | Dopisní papíry se sloupcovými odvolacími údaji
 • E-mail

 • Jakýkoli oficiální dopis musí být odsouhlasen vedením školy.

 • Email má začínat oslovením (v 5. pádě) a končit "firemním podpisem" - viz ukázka níže:
  --
  Mgr. Jakub Fabián, učitel 

  Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod
  IČO: 06668275 / +420 491 426 243 / www.soanachod.cz

ĉ
Jakub Fabián,
23. 8. 2018 23:10
ĉ
Jakub Fabián,
23. 8. 2018 23:06